Smluvní podmínky

Aktualizace: 8.4.2022

1/ Odesláním objednávky zákazník akceptuje cenu za zboží a dopravu a objednávka se stává závaznou.

2/ Pokud je zboží skladem, bude odesláno do 5-ti pracovních dnů, v případě že není zboží dostupné, Vás budeme informovat o nejbližším možném termínu odeslání, týká se především kefírovývh kultur (Tibetských kefírových houbiček).

3/ Odeslání kefírových kultur není možné, pokud venkovní teploty převyšují 23°C, mohlo by dojít vlivem vyšších teplot a nedostatku kyslíku k jejich poškození. Během letních dnů jsou expedice plánované dle venkovních teplot.

4/ Případné reklamace řešíme emailem.

5/ Nejsme podnikatelský subjekt, prodáváme pouze drobné zboží z domácnosti a dílny a doma množené kefírové kutury - Tibetské kefírové houby.

6/ Fakturu Vám vystavíme na požádání

7/ V případě žádosti o odeslání na výdejní místo Zásilkovna, si prosím vyberte výdejní místo, kde chcete zboží vyzvednout. Pobočky Zásilkovny naleznete na stránce Ceník dopravy pod službou Zásilkovna. Vámi vybrané výdejní místo zapište do poznámky v objednávce.

8/ Zákazník je oprávněn objednávku stornovat, nejpozději však 24 hodin před avízovaným odesláním. V den odeslání je již objednávka vyřízena a storno není možné.

9/ Vytvořená objednávka je závazná pro obě strany - kupujícího i prodávajícího, jedná se o uzavřenou kupní smlouvu dle OZ č. 89/2012 Sb. Veškeré změny, storna apod. musí být zaslány elektronickoéu formou (email).

10/ Nepřevzetím zásilky ze strany kupujícího smlouva dle bodu 8 nezaniká, kupující je povinen zboží převzít. V případě že zboží nepřevezme, jsme oprávněni vymáhat vynaložené náklady na přepravu a balné právní cestou dle OZ  č. 89/2012 Sb, § 614

Nepřevzetí celé zásilky je považováno za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2118 OZ (povinnost kupujícího věc převzít), resp. ustanovení § 2159 OZ (povinnost kupujícího věc převzít při dodání v případě, že je věc dodávána na místo určené kupujícím). V případě nepřevzetí celé zásilky se zákazník ocitá v prodlení se svým závazkem přijmout řádně nabídnuté plnění ze strany prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn po zákazníkovi požadovat za nepřevzetí objednávky náhradu škody (poštovné, balné, náklady na úschovu, na zničení apod. vč. všech vynaložených nákladů na vymožení pohledávky).

 

GDPR

Úprava smluvních podmínek v návaznosti na nařízení EU ohledně ochrany a nakládání s osobními daty (GDPR)

Informujeme vás o změnách smluvních podmínek v souvislosti s nařízením EU ohledně ochrany osobních dat (GDPR), které vstupuje v platnost 25/5/2018.

1/ Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření a evidenci objednávky a pro odeslání zásilky

2/ Veškeré osobní údaje jsou vedeny v uzavřené databázi na chráněných serverech providera e-shopu a domény společnosti Webnode.

3/ Osobní údaje nejsou poskytnuty žádné třetí straně za účelem reklamy apod. vyjma nezbytných údajů poskytnutých dopravci, aby bylo možné zajistit řádné doručení zásilky

4/ Osobní údaje nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, ani k odesílání informačních emailů, nabídek apod.

5/ Odesláním objednávky souhlasíte s poskytnutím osobních dat za účelem vytvoření objednávky a odeslání zboží

6/ Po odeslání objednávky Vám systém automaticky vytvoří uživatelský účet a přihlašovací údaje obdržíte emailem. Nepřejete-li si mít uživatelský účet, napište do poznámky v objednávce tuto informaci, uživatelský účet bude v co nejkratší možné době odstraněn (v horizontu jednoho týdne). O zrušení uživatelského účtu je možné požádat také emailem.

7/ Máte právo požádat o informace, jaké údaje o Vás máme evidované a jak s nimi nakládáme, máte také právo požádat o výmaz informací z databáze

8/ Nesouhlasíte-li s poskytnutím osobních údajů nutných pro vytvoření, evidenci a odeslání zboží, nevytvářejte prosím objednávku.

 

Kontakt

Horalové

info@horalove.com

Ludvíkovská 770
Nové Město pod Smrkem
46365

721420599

https://horalove.com

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si web zdarma!Webnode