Smluvní podmínky

1/ Odesláním objednávky zákazník akceptuje cenu za zboží a dopravu a objednávka se stává závaznou.

2/ Pokud je zboží skladem, bude odesláno do 5-ti pracovních dnů, v případě že není zboží dostupné, Vás budeme informovat o nejbližším možném termínu odeslání (týká se především Tibetských kefírových houbiček).

3/ Případné reklamace řešíme emailem.

4/ Nejsme podnikatelský subjekt, prodáváme pouze drobné zboží z domácnosti a dílny a doma množené kefírové kutury - Tibetské kefírové houby.

5/ Fakturu Vám vystavíme na požádání

6/ V případě žádosti o odeslání na výdejní místo Uloženka, Uloženka partner, nebo výdejní místo DPD pick up, si prosím vyberte výdejní místo, kde chcete zboží vyzvednout. Pobočky Uloženky a smluvních výdejen DPD najdete v rozbalovacím menu úvodu stránky Ceník dopravy. Vámi vybrané výdejní místo zapište do poznámky v objednávce.

7/ Zákazník je oprávněn objednávku stornovat, nejpozději však 1 den před avízovaným odesláním. V den odeslání je již objednávka vyřízena a storno není možné.

8/ Vytvořená objednávka je závazná pro obě strany - kupujícího i prodávajícího, jedná se o uzavřenou kupní smlouvu dle OZ č. 89/2012 Sb. Veškeré změny, storna apod. musí být zaslány elektronickoéu formou (email).

9/ Nepřevzetím zásilky ze strany kupujícího smlouva dle bodu 8 nezaniká, kupující je povinen zboží převzít. V případě že zboží nepřevezme, jsme oprávněni vymáhat vynaložené náklady na přepravu a balné právní cestou dle OZ  č. 89/2012 Sb, § 614

Nepřevzetí celé zásilky je považováno za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2118 OZ (povinnost kupujícího věc převzít), resp. ustanovení § 2159 OZ (povinnost kupujícího věc převzít při dodání v případě, že je věc dodávána na místo určené kupujícím). V případě nepřevzetí celé zásilky se zákazník ocitá v prodlení se svým závazkem přijmout řádně nabídnuté plnění ze strany prodávajícího. Prodávající je v takovém případě oprávněn po zákazníkovi požadovat za nepřevzetí objednávky náhradu škody (poštovné, balné, náklady na úschovu, na zničení apod. vč. všech vynaložených nákladů na vymožení pohledávky).

 

GDPR

Úprava smluvních podmínek v návaznosti na nařízení EU ohledně ochrany a nakládání s osobními daty (GDPR)

Informujeme vás o změnách smluvních podmínek v souvislosti s nařízením EU ohledně ochrany osobních dat (GDPR), které vstupuje v platnost 25/5/2018.

1/ Shromažďujeme pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro vytvoření a evidenci objednávky a pro odeslání zásilky

2/ Veškeré osobní údaje jsou vedeny v uzavřené databázi na chráněných serverech providera e-shopu a domény společnosti Webnode.

3/ Osobní údaje nejsou poskytnuty žádné třetí straně za účelem reklamy apod. vyjma nezbytných údajů poskytnutých dopravci, aby bylo možné zajistit řádné doručení zásilky

4/ Osobní údaje nepoužíváme k žádným marketingovým účelům, ani k odesílání informačních emailů, nabídek apod.

5/ Odesláním objednávky souhlasíte s poskytnutím osobních dat za účelem vytvoření objednávky a odeslání zboží

6/ Po odeslání objednávky Vám systém automaticky vytvoří uživatelský účet a přihlašovací údaje obdržíte emailem. Nepřejete-li si mít uživatelský účet, napište do poznámky v objednávce tuto informaci, uživatelský účet bude v co nejkratší možné době odstraněn (v horizontu jednoho týdne). O zrušení uživatelského účtu je možné požádat také emailem.

7/ Máte právo požádat o informace, jaké údaje o Vás máme evidované a jak s nimi nakládáme, máte také právo požádat o výmaz informací z databáze

8/ Nesouhlasíte-li s poskytnutím osobních údajů nutných pro vytvoření, evidenci a odeslání zboží, nevytvářejte prosím objednávku.

 

Kontakt

Horalové

info@horalove.com

Ludvíkovská 770
Nové Město pod Smrkem
46365

721420599

https://horalove.com

Vyhledávání

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode